* pola obowiązkowe


Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną Kancelarii CWW Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, który określa rodzaje i zakres świadczonych przez Kancelarię Usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia Usług, w tym również niezbędne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z systemu informatycznego, za pomocą którego Kancelaria świadczy Usługi, zasady dostępu do Usług oraz zasady płatności, warunki zawierania i rozwiązywania Umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Wyrażam zgodę na brzmienie postanowień Regulaminu i zobowiązuję się do przestrzegania zasad tam określonych.

Regulamin