Doświadczenie Kancelarii CWW:

  • kompleksowe doradztwo prawne dla producentów z branży chemicznej w zakresie szeroko pojętego rynku produkcji i sprzedaży mieszanin chemicznych w dziedzinie prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego z uwzględnieniem sporządzania i opiniowania umów sprzedaży i dostawy produktów;
  • doradztwo prawne w zakresie wprowadzania produktów na rynek, w tym zgodności z REACH, CLP oraz polskimi przepisami;
  • analiza stanów faktycznych i prawnych w postępowaniach związanych z pozyskiwaniem decyzji środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń emisyjnych;
  • doradztwo prawne w zakresie prawa konkurencji, w tym reprezentacja przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznikami Praw Konsumentów oraz doradztwo w dziedzinie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie handlowym wyrobami chemicznymi;
  • obsługa prawna procesów inwestycyjnych i wsparcie w zabezpieczeniu prawnym transakcji realizowanych przez Klienta;
  • obsługa postępowań związanych ze znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi, wzorami użytkowymi, wraz z prowadzeniem procesów o ochronę tych praw;
  • współpraca jako patron prawny z największym podmiotami zrzeszającym podmioty branży chemicznej, w tym z Polskim Związkiem Producentów Farb i Klejów.