Doświadczenia Kancelarii CWW:

  • obsługa postępowań kontrolnych prowadzonych przez organy inspekcji weterynaryjnej i sanitarnej wobec producentów środków spożywczych;
  • kompleksowe doradztwo prawne dla producentów artykułów rolno-spożywczych w dziedzinie prawa cywilnego i prawa pracy, z uwzględnieniem sporządzania i opiniowania umów sprzedaży i dostawy środków spożywczych oraz innych artykułów rolno-spożywczych;
  • doradztwo prawne w dziedzinie prawa żywnościowego, w tym m.in. ocena zgodności danych zawartych na etykietach z przepisami prawa;
  • obsługa prawna procesów inwestycyjnych, w tym udział w procesach M&A;
  • doradztwo prawne w zakresie prawa konkurencji, w tym reprezentacja przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz doradztwo w dziedzinie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie artykułami rolnymi i spożywczymi.