Doświadczenie Kancelarii CWW:

  • kompleksowa obsługa przekształceń podmiotowych oraz udział w procesach M&A,
  • obsługa podmiotów leczniczych w postępowaniach sądowych o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne, w tym w postępowaniach prowadzonych przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz Rzecznikiem Praw Pacjenta,
  • reprezentowanie podmiotów leczniczych w postępowaniach prowadzonych przez Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia (zaskarżanie rozstrzygnięć kontrolnych NFZ), jak również w przedmiocie dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych związanych z wykonywaniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranych z NFZ,
  • wypracowanie procedur oraz praktycznych rozwiązań stosowanych w jednostkach służby zdrowia (przedsiębiorstwach Klientów działających w branży medycznej),
  • kompleksowe doradztwo prawne dla podmiotów leczniczych w dziedzinie prawa cywilnego i prawa pracy, z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników służby zdrowia,
  • doradztwo w zakresie prawnych możliwości finansowania branży medycznej oraz w zakresie inwestycji w infrastrukturę.