Doświadczenia Kancelarii CWW:

  • prowadzenie szkolenia „Prawnopodatkowe aspekty prowadzenia stacji paliw” podczas Międzynarodowych Targów Paliwowych „Stacja i Biznes Przyszłości 2015”; 
  • udział w roli ekspertów w Konferencji i Spotkaniu Branżowym „Polski Rynek Paliw 2015”;
  • partnerstwo merytoryczne Konferencji XII Spotkanie Branży Petrochemicznej – Polski Rynek LPG, w tym również wystąpienie w charakterze eksperta.