Doświadczenia Kancelarii CWW:

  • kompleksowa obsługa prawna inwestycji sektora energetycznego, w tym budowy największych bloków energetycznych w Polsce, inwestycji sieciowych oraz inwestycji energetyki odnawialnej, a także inwestycji deweloperskich;
  • przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych dotyczących realizacji inwestycji, negocjacje umów wykonawczych, EPC, EPCM, inżyniera kontraktu, także w standardach FIDIC i ORGALIME, nadzór nad spełnieniem warunków zawieszających ich wejście w życie, przygotowywanie raportów prawnych wskazujących potencjalne ryzyka podczas ich realizacji;
  • obsługa prawna realizacji inwestycji, w zakresie pozwoleń administracyjno-prawnych i organizacji finansowania.