Doświadczenie Kancelarii CWW:

  • pomoc prawna na rzecz MCI Management SA w zakresie roszczeń wobec Skarbu Państwa za błędne decyzje podatkowe (korzystne rozstrzygnięcie w tzw. sprawie JTT Computer S.A.);
  • reprezentujemy Klientów w procesach sądowych o czyny nieuczciwej konkurencji związane m.in. z wykorzystaniem znaków towarowych, patentów, praw do domen oraz  związane z prowadzoną działalnością konkurencyjną przez podmioty trzecie, jak np. naruszanie tajemnic handlowych, jak i naruszanie umów o zakazie konkurencji;
  • prowadzimy postępowania sądowe związane z procesami inwestycyjnymi na rzecz firm budowlanych i deweloperskich, w tym z udziałem firm ubezpieczeniowych w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej uczestników procesu budowlanego za szkody wyrządzone osobom trzecim.