Propozycja objęcia funkcji Konsula Honorowego związana była ściśle ze współpracą mec. Małgorzaty Węgrzyn - Wysockiej z firmami fińskimi inwestującymi na Dolnym Śląsku, z Miastem Wrocław i regionem. W pracy zawodowej, mec. Węgrzyn - Wysocka od lat zajmuje się obsługą prawną spółek z kapitałem fińskim i wspiera polsko-fińskie kontakty gospodarcze. Konsulat umożliwia nawiązywanie kontaktów z Finami mieszkającymi we Wrocławiu oraz promuje wartości, którymi kierują się fińscy przedsiębiorcy, takie jak przejrzystość zasad prowadzenia działalności, fair play, spójność między działalnością biznesową a aspektami środowiskowymi i lokalnymi potrzebami.