Kariera zawodowa w kancelarii rozpoczyna się wraz z uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego na aplikację, co jest dla nas dobrą prognozą dalszego rozwoju aplikanta. Kancelaria podpisuje z aplikantem stałą umowę o współpracy oraz przydziela mu opiekuna w osobie radcy prawnego lub adwokata, który jednocześnie jest jego patronem. W trakcie trzyletniej aplikacji, oprócz zdobywania teoretycznej wiedzy, kancelaria przygotowuje aplikantów do praktycznego wykonywania zawodu. Ukoronowaniem aplikacji jest od lat pozytywny wynik egzaminu końcowego aplikantów kancelarii na najwyższych lokatach.