Stale prowadzimy nabór studentów prawa na praktyki. Praktyka jest bezpłatną formą współpracy, w czasie której student uczy się praktycznego stosowania prawa pod opieką prawników kancelarii. Na praktyki zapraszamy studentów prawa od trzeciego roku studiów. Przy rekrutacji, oprócz wiedzy teoretycznej, brana jest pod uwagę: znajomość języków obcych, wyjazdy zagraniczne i działalność dodatkowa (staże, organizacje studenckie), uzyskane stypendia i udziały w konkursach przedmiotowych, nienaganna kultura osobista i komunikatywność.