• budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 Elektrowni Opole o mocy 900 MW na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
 • budowa bloku energetycznego w Elektrowni Turów o mocy 450 MW  na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
 • Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. - w zakresie rozliczeń z Generalnym Wykonawcą przerwanej budowy elektrowni węglowej Ostrołęka C o mocy ok.1000 MW, w szczególności w zakresie prawa energetycznego, cywilnego, handlowego, budowalnego, administracyjnego, procesowego  
 • podniesienie efektywności energetycznej w Koksowni Radlin, w szczególności w zakresie budowy nowej jednostki wytwórczej zasilanej gazem w trybie turn key
 • opracowanie strategii oraz niezbędnych umów w zakresie dostawy ciepła ze spalarni odpadów i zasalania miejskiej sieci ciepłowniczej w Poznaniu
 • innowacyjny projekt budowy drugiej największej pompy ciepła na ściekach w Europie oraz projekty wykorzystania pomp ciepła w celu wykorzystania energii z odzysku
 • realizacja i eksploatacja nowego bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III 
 • CWW doradzało w sprawie sporu dotyczącego katastrofy w infrastrukturze związanej z pożarem i zniszczeniem Mostu Łazienkowskiego w Warszawie
 • budowa jednego z największych szpitali na Dolnym Śląsku,
 • organizacja finansowania Aqua Parku przez Wrocławski Park Wodny S.A. 
 • realizacja bloku gazowo parowego o mocy 400 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola (400 MW)
 • szereg programów rozwoju sieci ciepłowniczych na terenie kraju przy współpracy pomiędzy wytwórcami ciepła oraz dystrybutorami ciepła, których konstrukcja i regulacje nie zostały zakwestionowane pomimo weryfikacji przez UoKiK
 • nowatorski projekt połączenia dwóch odrębnych systemów ciepłowniczych znajdujących się na terenie różnych miast
 • umowa sprzedaży energii cieplnej o wartości przekraczającej 15 miliardów złotych
 • realizacja elektrociepłowni Zabrze zasilanej paliwem RDF
 • Waste to Energy w zakresie opracowania strategii rozwoju oraz określenia struktury korporacyjnej i kapitałowej projektu, w tym w procesie uzyskania wszystkich niezbędnych zgód i decyzji oraz opracowaniu i negocjacji umów
 • realizacja Elektrowni Ostrołęka B w zakresie przygotowania oraz realizacji modernizacji instalacji o mocy 647 MW oraz budowy instalacji odsiarczania spalin i modernizacji elektrofiltrów
 • nabywanie i budowa farm wiatrowych
 • weryfikacja poprawności implementacji dyrektyw zamówieniowych do prawa polskiego na rzecz Komisji Europejskiej
 • proces prywatyzacji ZEW KOGENERACJA S.A. – doradztwo na rzecz Ministerstwa Skarbu Państwa