Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie  

Jesteśmy członkiem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie – największej organizacji branży ciepłowniczej w Polsce, wspierającej aktywność firm z ciepłowniczych. Dzięki członkostwu w IGCP mamy możliwość nawiązywania kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz uczestnictwa w projektach istotnych dla całej branży.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Jesteśmy członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) – największej bilateralnej izbie w Polsce, zrzeszającej ok. 1000 firm członkowskich, wspierającej aktywność firm z Polski i z Niemiec na sąsiednich rynkach. Dzięki członkostwu w AHK mamy możliwość nawiązywania kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Dolnośląska Izba Gospodarcza 

Należymy do DIG, która jest organizacją samorządu gospodarczego, niezależną od władz lokalnych i państwowych. Dzięki członkostwu w DIG mamy możliwość nawiązywania kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi.