Zespół Kancelarii CWW tworzą prawnicy specjalizujący się w wielu dziedzinach prawa, wspierani przez profesjonalny personel administracyjny. Odzwierciedleniem tego jest nasze logo. Poszczególne kwadraty symbolizują współpracujące ze sobą grupy: prawników, ekspertów i personel administracyjny. Dzięki tej różnorodności oraz znajomości języków obcych (angielski, niemiecki, francuski) podejmujemy ambitne wyzwania i realizujemy innowacyjne przedsięwzięcia, w tym międzynarodowe projekty. Jakość świadczonych usług oparta jest na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu naszych prawników. Pracujemy w interdyscyplinarnych zespołach, co pozwala na efektywne wykorzystanie naszych kompetencji i umiejętności.