Umożliwiamy odbycie płatnego stażu zawodowego w ramach współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii w ramach Projektu „Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.