Stowarzyszenie Absolwentów Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu, Program Executive MBA

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Business Club B4, które jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem absolwentów studiów podyplomowych przy Politechnice Wrocławskiej.

Dolnośląska Izba Gospodarcza

Należymy do DIG, która jest organizacją samorządu gospodarczego, niezależną od władz lokalnych i państwowych. Dzięki członkostwu w DIG mamy możliwość nawiązywania kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Jesteśmy członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) – największej bilateralnej izbie w Polsce, zrzeszającej ok. 1000 firm członkowskich, wspierającej aktywność firm z Polski i z Niemiec na sąsiednich rynkach. Dzięki członkostwu w AHK mamy możliwość nawiązywania kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa

Wspieramy Polsko-Gruzińską Izbę Przemysłowo-Handlową, działającą na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Polską i Gruzją, mając jednocześnie możliwość nawiązywania kontaktów gospodarczych z partnerami z Polski oraz Gruzji.

Kancelaria Mediacyjna Magdalena Cetera

Rekomendujemy polubowne metody rozwiązywania sporów gospodarczych poprzez mediację. Kancelaria CWW współpracuje z Kancelarią Mediacyjną Magdalena Cetera, która jest stałym współpracownikiem Kancelarii w sprawach mediacyjnych.

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka"

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka", które jest samorządną organizacją absolwentów wszystkich rodzajów studiów na tym wydziale.

Fundacja Między Niebem a Ziemią

Wspomagamy Fundację Między Niebem a Ziemią.  Fundacja otacza opieką ciężko chore dzieci i ich rodziny z całej Polski. Działalność Fundacji i wspólny cel połączyły przedstawicieli różnych zawodów prawniczych.

Centrum Pro Bono

Wspólpracujmy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Pomagamy rozwiązywać problemy, z jakimi w swojej działalności spotykają się organizacje pozarządowe.

Polski Związek Producentów Farb i Klejów

Wspieramy wiodący na rynku Polski Związek Producentów Farb i Klejów. Jako stały partner sekcji prawnej, prowadzimy blog prawniczy, organizujemy szkolenia i doradzamy przy bieżącej działalności przedsiębiorców branży chemicznej.